MIPS

Member of the National Association of Swedish Photography.

Medlem i Riksförbundet Svenska Fotografi.

 

The primary purpose of MIPS is to organize international photo exhibitions, and also be a focal point for photographers with an international interest.

 

 

Det primära syftet med MIPS är att arrangera internationella fotoutställningar, och att även kunna fungera som en samlingspunkt för fotografer med ett internationellt intresse.